EXETE ΕΡΩΤHΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚA ΜΕ ΤΟ ΠΡOΓΡΑΜΜΑ;
EΧΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤHΣΕΙΣ!

Το πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις», υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης: «Εξοικονομώ – Επιχειρώντας», με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κι έχει προϋπολογισμό 105,6 εκατ. ευρώ.

Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων και η μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και κατά συνέπεια των εκπομπών διοξειδίου άνθρακα (CO2) -τουλάχιστον κατά 30% για κάθε επιχείρηση.

Υποβολή Αιτήσεων: 23/02/2024 και ώρα 12:00 εως 15/04/2024 και ώρα 18:00

Μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: 10.000€

Ποσοστό ενίσχυσης: έως 50%

Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις-μικρές (εμπεριέχονται και οι πολύ μικρές), μεσαίες και μεγάλες- που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια & πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

 • έχουν ελληνικό ΑΦΜ
 • είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής
 • έχουν ιδρυθεί έως 31.12.2023.
 • έχουν εκδώσει το 1ο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης(ΠΕΑ – ή τον Ενεργειακό Έλεγχο, εφόσον απαιτείται βάσει των κατηγοριών δαπανών) της εγκατάστασης υλοποίησης της επένδυσης. Εναλλακτικάμπορούν να το υποβάλουν εντός 20 ημερών από τη στιγμή της υποβολής της προσωρινά υποβληθείσας αίτησης συμμετοχής.

Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης θα προκύπτει, λαμβάνοντας υπόψη: το μέγεθος κάθε επιχείρησης, το ποσοστό ενίσχυσης και τον μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών (με την επιφύλαξη μη υπέρβασης του ανώτατου ορίου σώρευσης του ΕΚ 2831/2023 de minimis).

 • Οι μικρές επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις, με μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών ύψους 20.000 ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης διαμορφώνεται στο 50%, οπότε θα μπορούν να λάβουν μέχρι 10.000 ευρώ.
 • Οι μεσαίες και οι μεγάλες επιχειρήσεις αντιστοίχως, θα δύνανται να καταθέσουν αιτήσεις με μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών ύψους 25.000 ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης διαμορφώνεται σε 40%. Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα μπορούν να λάβουν, επίσης μέχρι 10.000 ευρώ ενίσχυση..

Κάθε αίτηση χρηματοδότησης αφορά στην ενίσχυση:.

– δαπάνης εξοπλισμού:

 • αγοράς ενός νέου συστήματος θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας.
 • αγοράς ενός νέου συστήματος ηλιακής θέρμανσης.
 • αγοράς έξυπνών συσκευών μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας (πίσω από το μετρητή του δικτύου)
 • λοιπών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας

– δαπανών υπηρεσιών:

 • εκτέλεσης των αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών για την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού (π.χ. κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης, παραμετροποίησης του νέου εξοπλισμού, αντλία θερμότητας, ηλιοθερμικό σύστημα, σύστημα ηλιακής θέρμανσης, έξυπνος μετρητής κ.λ.π.).
 • έκδοσης δύο ΠΕΑ, για την εγκατάσταση υλοποίησης της επένδυσης που έχει δηλωθεί στην αίτηση.
 • υλοποίησης Ενεργειακού Ελέγχου (πριν την έναρξη της επένδυσης και ακολούθως αυτής, αντίστοιχα της διαδικασίας για τα ΠΕΑ), η οποία είναι επιλέξιμη, μόνο στην περίπτωση όπου υπάρχουν δαπάνες της κατηγορίας δαπανών λοιπών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

Σημειώνεται πως ο προμηθευόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύγχρονος, καινούριος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης. Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος, όπως επίσης οι δαπάνες συντήρησης, και επισκευής εξοπλισμού που χρησιμοποιείται ήδη από την επιχείρηση δεν είναι επιλέξιμες.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται αυτή της δημοσίευσης της αναλυτικής προκήρυξης του προγράμματος και ως ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας δαπανών η καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης της επένδυσης, βάσει της απόφασης ένταξης..

Η διάρκεια υλοποίησης των παρεμβάσεων σε κάθε αίτηση δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες από την έγκρισή της στο πρόγραμμα.


 • Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις», υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης, μέσω της ηλεκτρονικής του πλατφόρμας (//exoikonomo-epixeiro2023.gov.gr/). .
 • Το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε από Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024 και θα διαρκέσει μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.
 • Οι εν λόγω επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.
 • Στο πρόγραμμα εφαρμόζεται η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in-First out).